Navigatie

TIPS, PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Beschadiging veer en groef.

Het komt wel eens voor, dat een veer of groef beschadigd is door transport of door het slepen naar de bouwplaats. We kunnen u in dat geval zonder problemen kosteloos een nieuwe plank toezenden.

Vaak is vanwege het formaat van de plank dit niet mogelijk via een koerier en enkel via regulier wegtransport. Dit houdt in, dat u langer moet wachten op uw onderdeel en helaas niet door kunt gaan met het opbouwen van uw blokhut. U kunt er echter ook gewoon voor kiezen om gewoon het onderdeel te verwerken, aangezien u later hier toch niets van terug ziet. Een monteur doet eigenlijk gewoon hetzelfde.

 

Klemmende deuren en ramen

U woonhuis is voorzien van mooie en dure ramen en deuren. Om een idee te krijgen; een gemiddelde voordeur kost algauw € 1200,00. Zet echter de kachel uit en deze zullen op den duur gaan klemmen. Waarom? Omdat kou condensvorming in gang zet en daardoor de materialen (ramen en deuren) gaan uitzetten en uiteindelijk gaan klemmen. Dit geldt ook voor tuinhuizen en blokhutten; deze zullen op den duur gaan klemmen en hier valt dan helaas niets tegen te doen? Wel geldt, dat des te duurder de deur is, des te meer is gelet op kwaliteit, des te minder de kans is op klemmen. U dient dus gewoon te accepteren, dat dit kan en mag gebeuren.  In de warme perioden kan het overigens zijn, dat er extreme krimp plaats vindt, waardoor het omgekeerde plaats vindt.

Oplossingen, welke vaak helpen bij uitzetten (klemmen) zijn: verwarmen en deur goed behandelen d.m.v. beits, paint of olie. Bij krimp helpt het als u de deur gewoonweg nat maakt d.m.v. een tuinslang of sproeier.

Volgorde van kans op klemmen is ongeveer onderstaande:

simpele vuren deur -  klemt snel en kiert snel, maar kost vrijwel niets

luxere vuren deur - klemt minder snel en kiert minder snel, kost iets meer als voorgaande

luxere verlijmde deur - klemt weer iets minder snel en kiert ook iets minder snel als voorgaande        

hardhouten deur - zie verlijmde deur

vuren woonhuiskwaliteit deur - op 1 na beste deur, maar al wel een stuk duurder

hardhouten woonhuiskwaliteit deur - deuren zoals gebruikt in uw woonhuis en blijft als het beste sluiten, maar vrij kostbaar.

 

Daarnaast geldt een goede behandeling bij voorgenoemde deuren; een hardhouten deur, welke bijvoorbeeld verder niet behandeld is, zal weer sneller gaan klemmen als de genoemde luxere vurenhouten deur, welke wel weer goed behandeld is.

 

Water op het dak

Bij platte daken kan er water op het dak blijven staan. Als dit dakleer zou zijn, zou het een lekkage-probleem kunnen gaan opleveren. Wij leveren echter alle platte daken met EPDM. Enkel de daken met lichte dakhelling worden voorzien van dakleer (alhoewel om andere redenen eigenlijk hier EPDM ook nu of later wordt aangeraden, maar is uiteraard wel duurder dan dakleer). Indien u dus water aantreft op uw EPDM dak dan is er geen probleem; zowel dakbedekking als constructie kunnen er tegen. U krijgt op EPDM 25 jaar garantie voor lekkage.

Kiervorming wanden (houtstapelbouw)

Bij houtstapelbouw (o.a. blokhutten) liggen de wandbalken op elkaar gestapeld tot een constructie (vandaar houtstapelbouw of ook wel eens houtstapel-constructie genoemd). Hier doet de zwaartekracht haar werk; wandplank/wandbalk wordt op wandplank/wandbalk gestapeld en dit gaat de constructie vormen.

Houten delen hebben 1 natuurlijke en belangrijke eigenschap; ze werken in de breedte en hoogte van de nerf, maar niet in de lengte van de nerf. Dat wil dus zeggen, dat cumulatief gezien (als elke wandplank per stuk bijvoorbeeld 3mm werkt en er 20 planken op elkaar gestapeld zijn, dit een werking betekent van 3x20=60mm oftewel 6cm. Kozijnen van deuren en ramen zijn verticaal geplaatst (lengte van de nerf) en werken dus niet. Dit geeft een verschil tussen beiden van de genoemde 6cm.

Er wordt om deze reden een speling voorzien boven de deuren, maar ook boven de ramen en verder wordt er gewerkt met een afdeklat om deze werking op te kunnen vangen. Er zijn echter extreme perioden, waarbij hout meer werkt dan gemiddeld. Langdurige droge/warme perioden wil zeggen extra krimp en langdurige vochtige/koude perioden wil zeggen extra uitzet van het hout. Op een gegeven moment is de speling eruit en kan het zijn dat in een krimpperiode er kieren aan de bovenzijde links en rechts naast deur(en) en raam/ramen kan ontstaan; dit is slechts tijdelijk en gaat vanzelf weer over. Anderzijds kan er dus in langdurige perioden van uitzet van het hout er een kier ontstaan boven raam en deur; ook dit is slechts tijdelijk en gaat vanzelf weg.

Hierbij geldt ook; des te dunner het hout, des te sneller het werkt. 28mm bijvoorbeeld, zal daarom sneller krimpen bij droogte, maar ook wel sneller uitzetten bij kou en vocht. Bij bijvoorbeeld 40mm gaan beide processen langzamer. Dit proces gaat overigens continue door en hout is nooit uitgewerkt, zoals wel eens beweerd wordt. Kiervorming kan ontstaan doordat het kunnen werken van de delen worden geblokkeerd door aanpassingen (bijvoorbeeld kast, welke tegen de wand is geschroefd, elektrakabels en andere leidingen, trap, welke onder de dakbalk staat, etc..). Dit is zelf op te lossen door de handmatige aanpassingen terug te draaien en de e.e.a. weer van de wand te verwijderen.

 

Kiervorming wanden (houtskeletbouw)

In tegenstelling tot houtstapelbouw worden de planken (wandbekleding) van houtskeletbouw per deel vastgezet op het regel- of raggelwerk (het skelet). De buitenbekleding (meestal rabatdelen), hebben een ander profiel, waardoor deze de speling krijgen om te kunnen werken. Door het werken van de (rabat)delen zullen deze iets uit elkaar gaan staan, maar de overlapping van de delen zorgt ervoor, dat er geen kier komt. Doordat deze iets uit elkaar staan, kan er tussen de regels wel een kleine verbuiging van de delen ontstaan, waardoor er lichtstrepen te zien zijn; echter zult u hier niet door heen kunnen kijken. Is dit wel zo; dan is het garantie!

 

Vocht door wand

In alle wanden van alle bouwwerken kan vocht door de wand(en) heen slaan.

Uitzondering hierop is houtskeletbouw, welke op de juiste wijze dubbelwandig is gemaakt (met folie en ventilatielatten). Dat wil overigens niet zeggen, dat er geen vocht door de buitenwand heen slaat in dit geval, maar omdat de binnenwand gescheiden zit van de buitenwand zal dit aan de binnenzijde niet te zien zijn.

Op zich is het niet vreemd, dat er vocht door de wand heen slaat; het is een massief geheel, welke direct met de buitenlucht in contact staat en met name bij langdurige regenperiodes zal het materiaal zich verzadigen, zodat er vochtplekken in de binnenwand te zien zijn. Hierbij geldt; des te dikker de wand des te langer het duurt voordat de verzadiging optreed. Dit gebeurd niet alleen met hout, maar ook met halfsteens bakstenen muren; deze worden om dezelfde reden wel eens geïmpregneerd. Bij bakstenen spouwmuren kan de buitenste muur vochtig worden, maar binnenste muur niet (weer vergelijkbaar met het op de juiste wijze dubbelwandig maken van houtskeletbouw).

Hoe kunt u het vocht beperken? Het vocht kunt u beperken, door in ieder geval er voor te zorgen, dat de buitenzijde goed in de olie, beits of paint is gezet. Geïmpregneerde modellen hoeven inderdaad in principe niet te worden behandeld, maar voorgaande is een reden om dit wel te doen; zie ook hiervoor het hoofdstuk behandeld hout.

Vocht in de wanden kan sneller voorkomen bij: hogere wanden (vangen meer vocht), open vlakten (meer wind en opgestuwde neerslag) en bij een zuigende werking (capillaire werking), welke ontstaat als een bouwwerk goed geïsoleerd en slecht geventileerd is en er een soort van vacuüm ontstaat en vocht er extra doorheen wordt gezogen. 

 

Ongedierte

Ongedierte kent geen regels en als ze binnen willen komen, dan komen ze binnen. Hier is niets tegen te doen, behalve dan het gebruik maken van de juiste anti-insectmiddelen.

Houtworm is door het zaag- en verwerkingsproces niet meer aanwezig in het door ons geleverde hout.  De sporen (gaatjes) van deze kunnen echter nog wel aanwezig zijn in het hout . De houtworm kan echter achteraf altijd terugkeren (uiteraard niet dezelfde houtworm). Deze kan worden bestreden met petroleum of reukvrije lampolie en als dit niet werkt met chemische bestrijdingsmiddelen. In hardhouten delen kunnen in het land van herkomst nathoutboorders hebben gezeten; deze zijn op het moment van levering niet meer actief en aangezien deze niet in Nederland voorkomen, komen deze ook niet meer terug. Echter kunnen hier ook nog wat kleine gaatjes te zien zijn.

 

Condensvorming

Elke niet verwarmde ruimte kan (eigenlijk meestal) te maken krijgen met condensvorming.

Wat is nu eigenlijk condens? Condens is warme lucht (met waterdamp), welke neerslaat op koude vlakken (bijvoorbeeld glas). Dit ziet u bijvoorbeeld als u met natte kleding uw auto instapt en de warmteblazer aanzet: het vocht verdampt en slaat dan neer op het koude oppervlak (het glas) of als u zich gedoucht heeft en de tegels en spiegel gaan beslaan.

Dit kan ook in uw tuinhuis of blokhut ontstaan, met name als ’s morgens de lucht in het bouwwerk zich opwarmt en dan neerslaat tegen het koude vlak.

Is condens te voorkomen? Condens is wel te voorkomen, maar dat is vrij drastisch. U kunt ventilatieroosters aanbrengen en een binnenvloer, maar dat is geen 100%-oplossing. Om echt van het condens af te komen moet alles perfect geïsoleerd zijn en daarna ook nog eens goed verwarmd; zie ook hoofdstuk isolatie voor meer informatie. Dit is geen probleem voor een tuinkantoor, omdat deze al geïsoleerd worden en verwarmd, maar zijn onnodige kosten voor een fietsenberging o.i.d. We raden in ieder geval altijd aan om de niet-geïmpregneerde bouwwerken ook aan de binnenzijde volledig te behandelen met bijvoorbeeld 1 van de door ons aanbevolen behandelingsmethoden; zie meer hierover in het hoofdstuk behandeling en onderhoud 

 

Schimmelvorming

De voornaamste oorzaak  van het ontstaan van schimmel is een direct gevolg van de hiervoor genoemde condensvorming. Indien u de blokhut of tuinhuis volgens de juiste wijze heeft behandeld (zie ook hoofdstuk behandeling en onderhoud), zal het geen probleem zijn voor de houtconstructie, omdat het een oppervlakte schimmel betreft. Voor uw spullen in het bouwwerk is het een ander verhaal en raden altijd aan gevoelige materialen (bijvoorbeeld tuinkussens) op te bergen in een vocht-dichte kist of kast. Zoals bij condensvorming genoemd is een optimale oplossing isoleren en verwarmen, maar dat is dus vrij kostbaar. Wat u met name kunt doen om dit te voorkomen is al bij het maken van de bestrating folie onder de tegels te leggen, te kiezen voor een binnenvloer en het aanbrengen van ventilatieroosters. Ook kunt in cochtige ruimten gebruik maken van bijvoorbeeld vochtvreters en/of een tijdelijke verwarming

 

Grindbaan rondom uw tuinhuis

Een grindbaan rondom uw blokhut, tuinkantoor, tuinhuis, o.i.d. zorgt voor een mooie natuurlijke dakgoot. Deze vangt het water op. Daarnaast zorgt deze voor een natuurlijke buffer tussen uw bouwwerk en omliggende tuin. Door deze buffer kruit er geen zand op tegen uw tuinhuis (als gevolg van natuurlijk opkruien, mollen en grasmaaier welke er langs moet) en dus het hout niet bloot wordt gesteld aan zand en modder, welke tegen uw bouwwerk aan komt te liggen. Wel belangrijk is, dat om de grindbaan een extra opsluitband plaatst en antiworteldoek onder deze grindbaan legt (TIP! Niet het antiworteldoek onderaan tegen de fundamentbalk, zodat deze goed gesloten blijft tegen onkruid).

 

Verzekeringen

Uw tuinhuis kan echt wel een stootje hebben, maar tegen extreem natuurgeweld, zoals zware stormen, blikseminslag en diergeweld, maar ook oorzaken als schade door brandstichting, inbraak, zwaar vuurwerk, etc.. is deze uiteraard niet bestand. Zorg er daarom altijd voor, dat uw bouwwerk meeverzekert is in uw opstalverzekering.

 

Stormschade

Of uw tuinhuis nu 1 dag of 10 jaar staat. Tegen storm is helaas niets te doen. Dat is moeder natuur, die huishoudt. Afgewaaide shingles bijvoorbeeld is verzekeringswerk. U kunt er voor kiezen om ervoor te kiezen om de shingles tegen een meerprijs te laten vastkitten, maar dit is nog steeds geen 100% garantie.

Constructies, welke in windgebieden staan (polder, kust, open landschap, ..) moeten goed verankerd worden; met name als hier veel dakoverstek of een luifel aanwezig is. De luifels zijn namelijk de grote windvangers; hier slaat de wind onder en de constructie krijgt een ‘lift’ ook wel opwaartse krachten genoemd. Dit kan voorkomen te worden door te kiezen voor de juiste opties (bijvoorbeeld puntpaalhouders onder de palen van de priëlen of de luifels). Er zijn ook stormverankeringen verkrijgbaar; deze helpen met name bij blokhutten met zogenaamde vrijhangende luifels. Zie ook alinea stormverankering in hoofdstuk diverse.

© 2016 - 2018 Quokka | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.